Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Директор на дирекцията

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България

e-mail: Embedded Image

Основна цел на дирекцията:

Основната цел на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” е да планира, координира и провежда информационната политика на Министерството на финансите, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на министерството и информира обществеността за политиката на ведомството. Провежда протоколната дейност на министерството. Обезпечава публичните изяви на министъра на финансите и неговите заместници.

Отдел „Връзки с обществеността”

 • планира, координира и провежда информационната политика на министерството и публичното представяне на министъра, на политическия кабинет и на служителите на министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на министерството и административните структури към него, като организира достъпа до информация за медии и граждани, осъществява отразяването на официални и работни срещи на министерството, писмени отговори и интервюта, подпомага дейностите, свързани с осъществяване на сутрешен мониторинг на печатните медии и изготвяне на преглед на печата за нуждите на министерството;
 • проучва и анализира общественото мнение преди провеждането на определена политика на министерството, като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на министерството, разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране на политиките на министерството и подготвяните от него законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове;
 • участва в организирането на посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването им в публичното пространство, координира публичните изяви на министъра, на политическия кабинет и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 • съгласува подготовката на отговорите на министъра за парламентарен контрол;
 • подпомага работата на структурите на министерството за повишаване на обществената информираност по въпросите на усвояване на средствата, предоставени на Република България от Европейския съюз и участва в планирането и реализацията на проекти и дейности в изпълнение на Комуникационната стратегия по въпроси от компетентността на министерството;
 • разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране политиката на министерството и подготвяните от него законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове;
 • координира и контролира поддържането и актуализирането на вътрешната информационна система - интранет и постъпването на информация за интернет страницата на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, одобрява окончателните проекти и изпълнението им;
 • Изготвя и оформя презентации при участия на министъра, негови заместници и експерти на ведомството на семинари, пресконференции, дискусии и т.н.; Изготвяне на печатни и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен имидж и популяризиране политиката на ведомството;

Отдел „Протокол и международна дейност”

 • Подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на министерството и урежда протоколни и делови срещи на ръководството на министерството;
 • съгласува програмата на официалните и работни посещения в България на гости по покана на министъра на финансите, съвместно с Държавния протокол, НСО, посолства в България и български посолства в чужбина, както и с всички останали институции и служби, свързани с организирането на конкретната проява;
 • Координира и изготвя програмата на министъра, заместник-министрите и главния секретар при пътувания извън страната и подготвя необходимите документи за задгранични командировки на служителите на министерството;
 • Осигурява устен и превод на срещи, официална кореспонденция и материали, поддържа протоколната кореспонденция на министерството, изготвя поздравителни адреси;

Контакти:

Пресцентър: 9859 2023/2024/2027/2021

Информация уебсайт: 9859 2027/2024

e-mail: Embedded Image

Протокол: 9859 2025

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация