Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”

Директор на дирекцията е

Галина Младенова 

 

Контакти:

ул. „Г. С. Раковски“ 102

1040 София, България

Телефон: 02/9859 2691

e-mail: Embedded Image

 

ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Функциите на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ са определени в чл. 15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите (МФ).

Дирекцията подпомага ръководството на министерството при управлението на бюджетните средства на министерството, следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина и за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси. Следи за опазване на собствеността на министерството, както и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности. Подпомага  ръководството на МФ в дейността по управление на собствеността, поддръжка на материално-техническата база и транспорта. Организира подготовката на министерството за действие при извънредни ситуации, причинени от фактори с военен и невоенен характер. Следи за изпълнението и осъществява текущ контрол по договорите за строителство. Съвместно с дирекциите-заявители осъществява текущ контрол по отношение на плащанията по договори, по които страна е министерството. Подпомага ръководството на министерството в дейностите, свързани с  упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

 

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН"

Подпомага ръководството на министерството за осигуряване законосъобразното използване на финансовите ресурси, при прилагане принципите на отчетност и отговорност, икономичност и прозрачност. Участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството и следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина.

Функционална характеристика

 

ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Подпомага ръководството на министерството за правилното използване, стопанисване и управление на недвижимата публична и частна държавна собственост на министерството. Следи за опазване и управление на собствеността на министерството, поддръжка на материално-техническата база и транспорта. Организира подготовката на министерството за действие при извънредни ситуации причинени от фактори с военен и невоенен характер.

Функционална характеристика

 

ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ВЪРХУ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА“

Подпомага ръководството на министерството за осигуряване на законосъобразното отпечатване на ценни книжа по смисъла на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК).

Функционална характеристика

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация