Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Регулация на финансовите пазари“

Директор на дирекцията

Надя Даскалова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2432

e-mail: Embedded Image  

Основна цел на дирекцията

Дирекция „Регулация на финансовите пазари” подпомага формирането на националната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари чрез осъществяване на дейности по усъвършенстване и хармонизиране на националната законодателната рамка в областта на финансовите услуги и финансовите пазари с правото на Европейския съюз.

 • изготвя становища и позиции в областта на финансовите услуги и финансовите пазари във връзка с участието на българските представители в работни формати на Европейския съюз, в т.ч. в Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), Икономическия и финансов комитет и Комитета по финансовите услуги;
 • участва в преговорния процес в рамките на работни формати към институциите на Европейския съюз във връзка със създаването и прилагането на правото на Европейския съюз в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, в т.ч. Работна група „Финансови услуги и банков съюз" към Съвета на Европейския съюз, Комитет по финансови услуги и работни групи към Европейската комисия;
 • ръководи и координира дейността на Работна група № 26 „Финансови услуги" към Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет;
 • изготвя, съгласува и предлага за одобрение от Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет на проекти на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и неговите подготвителни органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • изготвя проучвания и анализи на правото на Европейския съюз и на практиките на други държави членки на Европейския съюз в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;
 • изготвя и съгласува проекти на нормативни актове и документите към тях за внасяне в Министерския съвет в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, включително във връзка с усъвършенстване и осигуряване на съответствието на българското законодателство с правото на Европейския съюз в тази област;
 • изпълнява функциите на секретариат на Консултативния съвет по финансова стабилност, като координира дейността му и съдейства за изпълнение на текущите му задачи;
 • предоставя официални становища по запитвания на Европейската комисия относно правилно транспониране и прилагане на правото на ЕС в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, и изготвя позиции и документи във връзка с досъдебната фаза при процедура по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на Европейския съюз, в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки в областта на финансовите услуги.
 • изготвя и обобщава становища и позиции в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, като ги съгласува с компетентните национални органи във връзка с участието на българските представители в работните формати на ОИСР в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, в т.ч. в Комитета по финансови пазари, Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване и работни групи към тях;
 • участва в работните формати на ОИСР в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, в т.ч. в Комитета по финансови пазари, Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване и работни групи към тях.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация