Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данъчна политика

Данъчната политика е сърцевината на икономическата и фискалната политики на държавата и важен инструмент за регламентиране на макроикономическите пропорции. Политиката в областта на данъците освен като ключов елемент на фискалната политика, следва да се разглежда и като важен лост за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, икономическия растеж и заетостта.

Ефективната данъчната политика за осигуряване на фискална и макроикономическа стабилност и в подкрепа на икономическия растеж, инвестициите и заетостта ще се осъществява чрез:

  • изготвяне на цялостен анализ на данъчната политика на Република България;
  • разработване на Концепция за нов ефективен модел на данъчна политика и реформи в данъчната система по отношение на данъчните преференции съобразно законодателството на ЕС в областта на държавните помощи за периода 2014-2020;
  • изготвяне на оценка на въздействието на новия модел на данъчна политика върху бюджетните приходи, икономическото развитие, инвестициите и заетостта;
  • провеждане на обществен дебат по цялостната данъчна политика на страната;
  • изготвяне на пътна карта за реализиране на новия модел на данъчна политика и реформи в данъчната система;
  • изготвяне на анализ на данъчната система по видове данъци и структурни елементи на данъците;
  • намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите;
  • ефективни данъчни преференции за стимулиране на инвестициите, иновациите и заетостта.

Политиката на правителството в областта на данъците е насочена и към намаляване дела на сивата икономика, борба с данъчните измами и укриването на данъците.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация