Методология на отчетността

Добре дошли на страница „Методология на отчетността” на Министерство на финансите на Република България.

На страницата се публикуват указанията и други методологически материали относно отчетността на бюджетните организации на касова и начислена основа, банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации, както и въпросите, свързани с централизираното разплащане на осигурителни вноски, данъци и други публични вземания.