Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Държавно съкровище”

Светла КостоваДиректор на дирекцията е
Светла Костова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2132

e-mail: Embedded Image

Основна цел на дирекцията: 

Дирекция „Държавно съкровище” отговаря за дейностите, свързани с  организиране, координиране и анализ на текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет, оперативното управление на агрегираните касови потоци в системата на единната сметка, методологията на отчетността и платежните процедури на бюджетните предприятия и изготвяне на статистически данни за държавните финанси

Отдел „Касово управление” :

 • организира и координира касовото изпълнение на държавния бюджет;
 • залага лимити за плащания по сметките в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА);
 • координира и изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по/от централния бюджет и информация за ежедневните, месечните и годишните касови потоци на средствата, консолидирани в системата на единната сметка;
 • участва в управлението на ликвидността на държавните финанси и осъществява оперативното управление и анализ на агрегираните касови потоци в системата на единната сметка;
 • изготвя периодичните и годишни отчети на централния бюджет.

Отдел „Краткосрочни бюджетни прогнози и анализи”

 • анализира текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет;
 • координира и изготвя краткосрочни прогнози по видове съставни бюджети и анализира текущото изпълнение на консолидираната фискална програма;
 • изготвя оценки и информация за бюджетните параметри по консолидираната фискална програма за текущата година;
 • координира и изготвя периодични и годишни доклади и информации за изпълнението на държавния бюджет и консолидираната фискална програма.

Отдел „Бюджетно счетоводство и платежни процедури”

 • разработва единната бюджетна класификация, сметкоплана, счетоводните стандарти и указанията за отчетността на касова и начислена основа за бюджетните предприятия;
 • разработва методологията, принципите, процедурите и правилата на функциониране на системата на единната сметка, на системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и на банковото обслужване на бюджетните предприятия;
 • извършва анализи и оценки на съответните разпоредби на бюджетното, данъчното, банковото и счетоводното законодателство, засягащи платежните и отчетните процедури, режима на банковите сметки на бюджетните предприятия, управлението на касовите потоци и изготвя предложения за промени в контекста на тяхното оптимизиране и обвързване с принципите на системата на единната сметка и банковото обслужване на бюджетните предприятия.

Отдел „Държавна финансова статистика”

 • координира и изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на отчетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 • координира обобщаването на отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на бюджетните предприятия съгласно Закона за счетоводството;
 • изготвя статистически данни по финансовите показатели за държавните финанси на Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация