Подаване на сигнали за корупция

Сигнали за корупция по отношение на служители от МФ и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, могат да бъдат подавани както в Приемната на Министерството на финансите, така и на електронната поща на Инспектората - Embedded Image