Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. Тя e наследник на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ (т.нар. план Маршал) за възстановяване на Европа след Втората световна война.

Днес ОИСР е утвърдена международна организация с водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчната политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации, климат и др. В ОИСР членуват 38 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. Наред с България, кандидати за членство в ОИСР са още Румъния, Хърватия, Бразилия, Аржентина и Перу.

С цел подготовка на България за започване на преговори за членство в ОИСР с Решение № 789 на Министерски съвет от 20.12.2017 г., изм. и доп. с РМС 444/11.06.2021 г., бе създаден специален постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на България към ОИСР. МКМ се председателства от министъра на външните работи и в него участват представители на министерствата и ведомства, ангажирани със сътрудничеството с ОИСР.

Мерките по подготовката на страната ни са включени в тригодишни Пътни карти, съдържащи конкретни действия по присъединяването към ОИСР. Изтеглете актуалната Пътна карта за периода 2021-2023 г. Тя инкорпорира разработения в сътрудничество със Секретариата на ОИСР през 2019 г. План за действие – структуриран работен документ, който очертава основните мерки в 21 области, необходими с оглед постигане на стандартите на ОИСР и изпълнение на критериите за членство в Организацията в съответствие с изискванията в Рамката за оценка на потенциалните членове на ОИСР.

През последните години, в изпълнение на Плана за действие и на тригодишната национална Пътна карта, България се присъедини към редица правни инструменти на ОИСР и активизира участието си във все по-голям брой комитети и работни групи на ОИСР, като усилията на страната ни са насочени към поддържането на активна позиция и внасянето на добавена стойност в тяхната работа. Към момента България участва със статут на „член“/„асоцииран член“ в дейността на 13 работни органа, в 6 други органа има статут на „участник“, а в други 19 е „гост“/„наблюдател“ Вижте повече за участието на България в различните работни формати на ОИСР.

Страната ни се е присъединила към 32 правни инструмента и е поискала присъединяване към още 6 (за повече информация: https://legalinstruments.oecd.org/en/). От правните инструменти, присъединяването към които се разглежда като задължително условие в Рамката за оценка на потенциалните страни членки, България се е присъединила към 6 от 8-те стандарта на ОИСР:

  • Конвенция за борба с подкупа на чуждестранни държавни служители при международни бизнес сделки;
  • Препоръка на Съвета относно принципите на корпоративното управление;
  • Препоръка на Съвета относно принципите за създаване на интернет политика;
  • Препоръка на Съвета относно добрата статистическа практика;
  • Приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на мерките по проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) и
  • Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР.

В ход е процедурата за присъединяването ни към останалите 2 стандарта - Кодексите на ОИСР за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции и Декларацията на ОИСР за международните инвестиции и мултинационални компании.

Сред по-сериозните постижения по пътя към членството ни в ОИСР през последните години могат да бъдат откроени също успешно приключилият процес на присъединяване на България към Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към ОИСР и нейната Банка данни (от 1 януари 2021 г. страната ни стана 34-та страна-член на АЯЕ) и представянето на 29 януари 2021 г. на Икономическия преглед за България, изготвен от ОИСР за първи път от 1999 г. насам и др. Ключовите послания от извършения икономически преглед за икономиката и финансите, както и препоръките за страната ни са обобщени в кратка брошура, която може да намерите тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация