Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Бюджет

Добре дошли на страница “Бюджет” на Министерството на финансите на Република България.

Публичните финанси са система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг. Политиката по управлението на публичните финанси е пряко свързана с поддържане на макроикономическа стабилност и осигуряване на финансиране на политиките и приоритетите на правителството, намиращи отражение в разработването на средносрочната бюджетна прогноза, съставянето на държавния бюджет на Република България и осигуряването на текущото му изпълнение.

Тук можете да се запознаете  с бюджетния процес и основните бюджетни документи - средносрочната бюджетна прогноза за съответния период, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и съпътстващите го документи,  бюджетната методология и статистика, бюджета и отчета на Министерството на финансите и друга информация.

Тук ще намерите основния закон, с който се регламентира бюджетният процес и се урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси - Закона за публичните финанси.

България повишава оценката си за бюджетна прозрачност от деветото изследване на Международното бюджетно партньорство (International Budget Partnership) „Отворен бюджет“ (Open Budget Survey) за 2023 година. Това показват публикуваните на 29 май резултати от деветото изследване на Международното бюджетно партньорство.  

Оценката за бюджетната прозрачност на България от проучването се повишава на 79 пункта спрямо 71 пункта от предходното проучване за 2021 година. Съгласно методиката за оценяване страната ни попада във втората група държави с оценка между 61 и 80, за които се приема, че е налична „значителна информация“ за бюджета. Тази оценка поставя държавата ни на 10-то място от 125-те страни, участващи в проучването. България участва в проучването „Отворен бюджет“ от 2006 г., когато получава оценка за бюджетна прозрачност от 47 пункта, като с всяко следващо прочуване страната отбелязва устойчиво подобрение на резултата.

Индексът „Отворен бюджет“ е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност, което оценява степента, в която правителствата на 125 страни по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът покрива процедурите по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, както и отговорностите на други институции като Сметната палата и законодателната власт в бюджетния процес.

Като цяло оценката на организацията е че, правителството в България осигурява обществено достъпна информация за бюджета в значителен обем и качество чрез осемте вида ключови бюджетни документа, които са обект на оценка. Настоящият резултат е и оценка на усилията на правителството и на Министерството на финансите за предоставяне на повече информация в бюджетните документи и на лесен достъп до тях в разбираем за широката публика формат при управлението на публичните финанси.

Повече информация за резултатите от изследването за България може да намерите на следния адрес: https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2023/open-budget-survey-bulgaria-2023-en.pdf.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация