Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Бюджет

Добре дошли на страница “Бюджет” на Министерство на финансите на Р България.

Публичният сектор е важна част от българската икономика. Тук можете да прочетете за държавния бюджет на Р България (доклади и отчети, прегледи и анализи, нормативни документи), бюджетния процес и методология, бюджетната реформа.

Тук ще намерите Закона за публичните финанси, с който се регламентира бюджетният процес.

България запази оценката си за бюджетна прозрачност от осмото изследване на Международното бюджетно партньорство (International Budget Partnership) „Отворен бюджет“ (Open Budget Survey) за 2021 г.

На 31 май бяха публикувани резултатите от осмото изследване на Международното бюджетно партньорство (International Budget Partnership) „Отворен бюджет“ (Open Budget Survey) за 2021 г. Оценката за бюджетната прозрачност на България от проучването се запазва на 71 пункта, като по този начин страната запазва позицията си сред втората група държави в индекса с оценка между 60 и 80 (от максимални 100), за които се приема, че предоставят „значителна информация“ за бюджета.

Индексът „Отворен бюджет“ е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност, което оценява степента, в която правителствата на 120 страни по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът покрива процедурите по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, както и отговорностите на други институции като Сметната палата и законодателната власт в бюджетния процес.

България участва в проучването „Отворен бюджет“ от 2006 година, когато постига 47 пункта, като с течение на времето страната отбелязва значително подобрение на оценката си до постигнатите 71 пункта на индекса за 2019 г., които запазва и в най-новото издание на индекса от 2021 г.

Като цяло, правителството в България предоставя значителен обем информация чрез осемте вида ключови бюджетни документа, които са обект на настоящата оценка. Следва да се има предвид, че изследването обхваща периода до края на 2020 г., в който действаха ограничения, свързани с пандемията от COVID-19, които възпрепятстваха регулярното изпълнение на етапите на бюджетната процедура и своевременното разработване и публикуване на някои бюджетни документи. Въпреки това, резултатите от изследването показват значително подобрение на качеството и съдържанието на информацията, включена в някои от бюджетните документи.

Настоящият резултат е оценка на усилията на правителството и на Министерството на финансите за предоставяне на повече информация в бюджетните документи и на лесен достъп до тях в разбираем за широката публика формат при управлението на публичните финанси.

Министерството на финансите ще продължи да полага усилия за постигане на заложената в стратегическите си документи целева стойност на ключовия индикатор „Рейтингова оценка за България за открит бюджет, присъждана от Международното бюджетно партньорство“, като оценката за прозрачност следва да бъде не по-малка от достигнатото равнище от последното проучване с тенденция към повишаване.

Прочетете повече тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация