Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки”

Иванина Белева  

Директор на дирекцията е
Иванина Белева

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2772
факс: 02/9859 2773
e-mail: Embedded Image

 

Функции на дирекцията:

Дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки" /ЦВОП/ подпомага министъра на финансите при изпълнение на правомощията му и задълженията му като Централен орган за покупки /ЦОП/, определени в Постановление на Министерския съвет № 385/2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органи на изпълнителната власт.

Дирекция ЦВОП планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Министерство на финансите, за които възложител е министърът.

Структура:

Дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки" има три отдела:

Отдел „Централизирани обществени поръчки":

 • планира, организира и провежда централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в продуктовия обхват на ПМС № 385/2015г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органи на изпълнителната власт.
 • подготвя и сключва рамкови споразумения с възложител Централен орган за покупки.
 • участва в подготовката на бюджетните прогнози и проектобюджетите.

Отдел „Рамкови споразумения":

 • осъществява контрол върху изпълнението на централизираните рамкови споразумения, изготвя разяснения и указания, анализи и справки;
 • отговаря за успешното финализиране на програми и проекти, финансирани с европейски и/или национални средства, за които дирекцията е Изпълнителна агенция; ;
 • изготвя бюджетни прогнози, проектобюджети, финансови отчети, справки и отчети по програми и проекти.

Отдел „Обществени поръчки и договори":

 • планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Министерство на финансите.
 • подготвя и сключва договори и /или рамкови споразумения с възложител министъра на финансите.
 • участва в подготовката на бюджетните прогнози и проектобюджетите.

 

Обществени поръчки на ЦОП

Информация за провежданите процедури от министъра на финансите за нуждите на МФ и от Централния орган за покупки можете да откриете тук: http://www.minfin.bg/bg/procurement

Сигнали за проблеми  или корупция

Сигнали за проблеми или корупция, свързани с процедури на ЦОП, могат да бъдат подавани:

 • За проблеми по факс: на номер 02/ 9859 2773 - или по е-майл: на адреса на дирекция ЦВОП: Embedded Image
 •  За корупция на адрес: Embedded Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация