Дирекция „Финанси на общините”

Директор на дирекцията е
Надежда Генова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2260

e-mail: Embedded Image

Основната цел на дирекцията е да подпомага министъра на финансите при съставянето и изпълнението на държавния бюджет в частта на общините и при финансирането им със средства от централния бюджет.

Дирекцията взаимодейства с 265-те общини на територията на Република България, със секторните министерства, с Националното сдружение в Република България и с неправителствени организации.

 

Функционална структура:

Дирекция „Финанси на общините" се състои от 20 служители, организирани в  2 отдела:

  • отдел „Държавни дейности";
  • отдел „Консолидирани бюджетни прогнози и взаимоотношения на общините с централния бюджет„.

В рамките на тези отдели, дирекцията осъществява реализирането на основните си функционални приоритети, заложени в Устройствения правилник на Министерството на финансите.

 

Общински бюджетни прогнози

Дирекцията разработва средносрочната бюджетна рамка и проекта на закон за държавния бюджет на Р България в частта за общините, прогнозира и анализира постъпленията на общински данъчни и неданъчни приходи. Участва в разработването на механизми за определяне размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, изравнителната субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи за общините от централния бюджет. Дирекция „Финанси на общините" изготвя методически указания по съставянето на общинските бюджети. Анализира и осъществява контрол на показателите по първоначалните бюджети на общините, както и по годишния отчет за касовото им изпълнение.

Изпълнение на общинските бюджети и финансиране на общините

Дирекция „Финанси на общините" изготвя първоначален и поддържа актуализиран уточнен годишен план на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините и лимитира субсидии и други трансфери на общините съобразно нормативните разпоредби. Подготвя и предлага необходимите корекции в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет. Извършва мониторинг и анализ на текущото изпълнение на бюджетите и на сметките за средства от ЕС на общините.

 

Централен регистър за общински дълг

В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинския дълг, в дирекцията се поддържа Централен регистър на общинския дълг. Регистърът е гаранция за публичност на информацията и е в съответствие с изискванията за прозрачност при разпореждането с публични средства.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация