Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Школа по публични финанси

Школата по публични финанси е специализирано звено в структурата на Министерство на финансите, създадено през 2003 г. Ролята й е да подпомага ръководството на Министерството в провеждането на реформата в бюджетния сектор и да улеснява работата на служителите, като разработва и предоставя специализирано професионално обучение на базата на анализ и оценка на потребностите от обучение. Школата по публични финанси разполага със собствена учебна база и оборудвана компютърна зала.

Мисия

Мисията на Школата по публични финанси е да съдейства за създаването на модерна финансова администрация в публичния сектор в съответствие с изискванията на  Европейския съюз.

Цели

  • Да подобрява и усъвършенства професионалните знания, уменията и нагласите на служителите в организациите от публичния сектор, работещи в областта на публичните финанси;
  • Да подпомага въвеждането на съвременни методи, процедури и техники за бюджетно и финансово управление в съответствие с най-добрите международни практики и изискванията на европейското законодателство;
  • Да подпомага професионалното развитие и да създава предпоставки за израстване на служителите, работещи в областта на публичните финанси.

Целеви групи

  • Служители на Министерство на финансите, пряко ангажирани в бюджетния процес
  • Служители на финансово-счетоводните дирекции и дирекциите за специализирани дейности (политики) в отрасловите министерства и ведомствата
  • Служители на финансово-счетоводните дирекции и дирекциите за специализирани дейности (политики) в общините
  • Ръководители, финансови контрольори и вътрешни одитори на организациите от публичния сектор
  • Служители на звената за управление на проекти по структурните фондове на ЕС в организациите от публичния сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация