Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министерство

Мисията на Министерството на финансите е да поддържа устойчиви и прозрачни публичните финанси на страната, подпомагайки правителството в изграждането на ефективен публичен сектор и създаването на условия за икономически растеж.

Министерството на финансите е българската институция, отговорна за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областите публични финанси, данъчна политика, управление на държавния дълг, финансови услуги и финансови пазари, вътрешен контрол.

Политиките на Министерството на финансите са насочени към всички фактори на икономическия растеж, чието постигане е невъзможно без наличието на по-сигурна, по-укрепнала, по-прозрачна и по-отговорна финансова система в полза на икономиката и обществото.

Министерство на финансите работи за постигане на приоритетите от програмата на правителството и участва в поддържането на макроикономическата стабилност чрез провеждането на консервативна и дисциплинирана фискална политика, осигурявайки инструменти за гъвкавост и избягване на рисковете, породени от икономическата криза.

В изпълнение на ангажиментите на България като държава-членка на Европейския съюз и като водеща институция на национално ниво за дефинирането и изпълнението на целите на фискалната политика, Министерството на финансите води бюджетна политика, фокусирана към осъществяване на засилен контрол върху разходите и размера на бюджетния дефицит чрез мерки за провеждане на фискална консолидация и повишаване качеството, контрола и прозрачността на публичните финанси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация