Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Национална програма за реформи

СТРАТЕГИЯ "ЕВРОПА 2020"  

В изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020" и в приложение на инструмента за по-добра координация на икономическите политики в ЕС - „Европейски семестър", държавите-членки изготвят Национални програми за реформи (НПР). С тях държавите докладват ангажиментите си за икономически и структурни реформи за постигане на националните цели по стратегия „Европа 2020", за изпълнение на приоритетите в Годишния обзор на растежа, както и в отговор на препоръките на Съвета на ЕС в рамките на макроикономическото наблюдение и тематичната координация. НПР се изготвят ежегодно и в координация с Конвергентните програми/Програмите за стабилност. Двата документа се представят едновременно на ЕК през месец април. ЕК оценява заложените в тях политики и на тази база Съветът на ЕС одобрява специфични за страните препоръки в началото на месец юли, които държавите-членки следва да адресират в следващите 12 до 18 месеца. 

Повече информация можете да намерите тук.

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

  2013

   Отчет на изпълнението

2012

   Отчет на изпълнението

   2011

   Отчет на изпълнението

 ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ

2009

Отчет на изпълнението 

 2008

  Отчет на изпълнението

2007

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация