Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Програма InvestEU

Програмата InvestEU се основава на успешния опит от Плана за инвестиции за Европа - План „Юнкер“, както и на прилагането на централизирани финансови инструменти през периода 2014-2020 г. Чрез програмата се създава единен механизъм на Европейския съюз (ЕС) за подкрепа на инвестициите в Съюза за периода 2021-2027 г., като се обединяват под общи правила за функциониране Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и още 13 централизирани финансови инструмента на ЕС. Целта на програмата е да мобилизира допълнителни инвестиции в размер на 372 млрд. евро за периода 2021-2027 г.

Общата цел на програмата InvestEU е да подпомогне постигането на целите на политиката на ЕС посредством операции по финансиране и инвестиране, които допринасят за:

  • конкурентоспособността на ЕС, включително научните изследвания, иновациите и цифровизацията;
  • растежа и заетостта, устойчивостта на икономиката на ЕС и нейните измерения, свързани с околната среда и климата;
  • социалната устойчивост, приобщаването и иновативността в ЕС;
  • насърчаването на научния и технологичния напредък, културата, образованието и обучението;
  • интегрирането на капиталовите пазари на ЕС и укрепването на вътрешния пазар;
  • насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване;
  • устойчивото и приобщаващо възстановяване на икономиката на ЕС след кризата във връзка с COVID-19.

 

Програмата включва четири стълба:

Фонд InvestEU за прилагане на гаранцията на ЕС, който обединява под общи правила ЕФСИ, както и всички останали централизирани финансови инструменти на ЕС (Приложение IV в Регламента за създаване на програмата InvestEU). Интегрирането им в единна нормативна рамка и правила за тяхното използване и мониторинг ще опрости достъпа до подкрепата от ЕС за крайните получатели, както и управлението на инструментите за подкрепа на инвестициите;

Консултантски център InvestEU, който замества Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), ще осигурява комплексна техническа помощ при идентифицирането, разработването и изпълнението на проекти за организатори и посредници за бизнеса и публичните институции, както и ще подпомага организирането на инвестиционни платформи;

Портал InvestEU, който ще предоставя лесно достъпна база данни за насърчаване на проекти, които търсят финансиране (със сходна структура и функции на Европейския портал за инвестиционни проекти);

Операции за смесено финансиране – съчетание от безвъзмездна помощ от други инструменти, комбинирани с инструменти от фонд InvestEU.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация