Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Какво представлява консултантският център InvestEU?

Консултантският център InvestEU се създава от Комисията заедно с групата на ЕИБ като основен партньор въз основа на опита, придобит чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси по Плана „Юнкер“. Той интегрира 13 съществуващи, централизирано управлявани консултантски услуги и се превръща в единна входна точка за всички видове искания за консултантски услуги. С цел да се улесни предоставянето на консултантска подкрепа на местно равнище и да се осигурят ефективност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в целия ЕС, консултантският център InvestEU ще си сътрудничи с национални насърчителни банки и институции.

Отделни консултантски инициативи ще бъдат създадени за всеки от четирите компонента на политиката на InvestEU, както и за междусекторния компонент за хоризонтални консултантски услуги.

Консултантският център InvestEU ще:

  • Подпомага идентифицирането, подготовката, разработването, структурирането, възлагането и изпълнението на инвестиционни проекти;
  • Подобрява капацитета на организаторите и финансовите посредници за осъществяване на финансови и инвестиционни операции.

При подаване на искане за подкрепата от консултантския център InvestEU, няма да се изисква от неговите бенефициенти да кандидатстват задължително и за финансиране чрез фонда InvestEU. Същевременно, подаването на искане за подкрепа от центъра няма да дава право за получаване на финансова подкрепа, въпреки че някои консултантски инициативи ще бъдат свързани и ще подкрепят специфични финансови продукти на InvestEU. Заявленията за финансиране по фонд InvestEU ще трябва да се подават отделно и да се оценяват в съответствие със съответните критерии за допустимост.

Консултантският център InvestEU ще бъде структуриран, както следва:

  • Единна входна точка за предоставяне на услуги за консултантска подкрепа и помощ за разработване на проекти за институции, организатори на проекти, финансови или други посредници на централно управлявани програми на ЕС;
  • Консултантски инициативи по четирите компонента на политики на InvestEU, както и по междусекторния/хоризонталния компонент;

Съществуващите централизирани програми за техническа помощ на ЕС ще бъдат продължени и интегрирани в консултантския център InvestEU..

Кой може да кандидатства за консултантска подкрепа?

Консултантският център InvestEU ще предоставя консултантски услуги за подкрепа на:

  • Организатори на частни проекти;
  • Публични организатори (включително централни и местни власти на държавите членки);
  • Финансови и други посредници, осъществяващи финансиране и инвестиционни операции в полза на субекти, които са изправени пред трудности при получаването на достъп до финансиране.

Единната входна точка на интернет сайта на консултантския център InvestEU ще бъде достъпна от третото тримесечие на 2021 г.

Ако към момента търсите консултантска помощ, на интернет сайта на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси може да проверите какви консултантски програми и инициативи на ЕС са достъпни.

Може да се обърнете и към Управление „Проектна информация и финансиране“ към „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, което е единна точка за достъп до информация и партньор на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси за България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация