Законен интерес за физическо или юридическо лице, който се дава по силата на нормативен акт или е свързан с издаване на административен акт