Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Приемане и подготвяне на документите за заседанията на Експертния съвет по издаването на разрешения за производство на тютюневи изделия и за контрол върху дейността на лицата, извършващи производство на тютюневи изделия и водене на регистър на издадените

Считано от 29.07.2016 г. са в сила измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приети с Постановление № 187 на Министерския съвет от 22 юли 2016 г.

В тази връзка, писмени заявления за издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия се подават до Министерския съвет чрез министъра на икономиката.

Лицата, получили разрешение за производство на тютюневи изделия, са длъжни ежегодно до 1 юни да представят съответните програма и справка по чл. 37, ал. 1, т. 9 и 11 ЗТТСИ и копие от счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година пред министъра на икономиката. Информацията за 2016 г., получена от предприятията, в изпълнение на изискването на чл. 24, ал. 4 от Наредбата е предоставена по служебен път  на Министерството на икономиката.

След измененията на Наредбата, публичният регистър на лицата с издадени и отнети разрешения за производство на тютюневи изделия се води от Министерството на икономиката.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация