Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Средства от ЕС и други донори

Регионалната политика на Европейски съюз, известна още и като Кохезионна политика, се провежда чрез структурните инструменти, които за всеки програмен период допълват и разширяват своята цел и фокус. Основната й цел – постигане на икономическо и социално сближаване между страните членки – се запазва и през трите програмни периода след присъединяването на страната ни към ЕС през 2007 г.

За периода от 2007 г. до днес България е получила и продължава да получава значителна финансова подкрепа от структурните фондове (за програмен период 2007-2013), от европейските структурни и инвестиционни фондове (за програмен период 2014-2020), от европейските фондове за споделено управление (за програмен период 2021-2027), както и от други инструменти на ЕС и донорски програми, по които страната ни е бенефициент.

Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 включва и нови инструменти, инициативи и целеви фондове на ЕС (напр. Механизма за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход и др.), които допълват общия финансов ресурс и подпомагат реализацията на инвестиционната и реформаторската програма на национално равнище.

Фокусът на този ресурс е да насърчи трайното социално-икономическо и териториалното сближаване, социалната и приобщаваща Европа и плавния и справедлив екологичен и цифров преход. Приоритетите на Кохезионна политика, които ЕС формулира за периода 2021-2027, са:

  • по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа;
  • по-екологична, нисковъглеродна, преминаваща към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии и устойчива Европа;
  • по-свързана Европа чрез подобряване на мобилността;
  • по-социална и приобщаваща Европа;
  • Европа, по-близка до гражданите, за подход "отдолу-нагоре", основан на мястото, чрез овластяване на подрегионалните територии и местните общности да определят собствените си приоритети и проекти по интегриран и приобщаващ начин;
  • справедлив преход към целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение.

С цел гарантиране на открит и прозрачен публичен достъп до актуална информация за програмите и инструментите на ЕС и други донорски програми Министерството на финансите разработи и поддържа интернет страница http://www.eufunds.bg.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация