Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Средства от ЕС и други донори

Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския съюз за провеждането на неговата регионална политика. Една от основните цели на тази политика е постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване между страните-членки, известно още като Кохезионна политика или кохезия. В рамките на тази политика, посредством Структурните фондове се преразпределят средства от по-богатите към по-бедните региони на ЕС. По тази причина често се казва, че регионалната политика на ЕС е израз на финансовата солидарност между страните-членки. Тя e също така мощен стимул за икономическа интеграция. Правното основание за провеждането на общата Регионалната политика е Глава XVII от консолидирания Договор за Европейската общност, озаглавена „Икономическа и социална кохезия".
След успешното присъединяване към ЕС страната ни може да получава значителна финансова подкрепа от Структурните фондове за своето ускорено социално-икономическо развитие. Получаването на средства от Структурните фондове на ЕС е свързано с изпълнението на специфични изисквания и прилагането на правила и процедури, установени от ЕС. В хода на преговорите по присъединяване на България към ЕС, въпросите, свързани с използването на средства от Структурните фондове на ЕС, бяха разгледани в рамките на "глава 21 - Регионална политика и координация на структурните инструменти", а Министерството на финансите беше едно от водещите министерства в преговорите по тази глава. В бъдеще на Министерството на финансите е отредена ключова роля в процеса на управление на средствата от Структурните фондове на ЕС.
С цел повишаване осведомеността на широката публика в България относно Структурните фондове на ЕС, Министерството на финансите разработи интернет страница, посветена изцяло на Структурните фондове (http://www.eufunds.bg).

В този раздел ще намерите подробна информация за предприсъединителните програми на ЕС: ФАР, ИСПА и САПАРД - основни документи, схемите за управление на средствата, финансови меморандуми и споразумения, финансово изпълнение на програмите, както и информация за Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и за Програмите на Общността, в които България участва и е подписала съответните Меморандуми за присъединяване. Също така, можете да се запознаете и с основни документи, приети от правителството на Република България, които бяха важна предпоставка за успешно приключване на преговорите за членство в ЕС. 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация