Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Инструмент за техническа подкрепа (правоприемник на Програма за подкрепа на структурни реформи, считано от 2021 г.)

 

С одобрения на 10 февруари 2021 г. Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година за създаването на Инструмента за техническа подкрепа за периода 2021-2027 г. (ИТП) се създаде самостоятелен инструмент за техническа помощ, който да е на разположение на всички държави членки като приемник на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). Той ще подпомага държавите членки при провеждането на институционални, административни и стимулиращи растежа и укрепващи устойчивостта структурни реформи. Генерална дирекция “Реформи“ (DG REFORM) на ЕК осигурява техническа подкрепа на държавите членки (ДЧ) в контекста на прилагането на Европейския семестър.

Техническата подкрепа за ДЧ ще се финансира от ИТП с финансов пакет за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. в размер на 864 млн. евро. В Регламента подробно са дефинирани областите за подпомагане на ДЧ, дейностите, които могат да бъдат финансирани, както и различните форми за получаване на финансова подкрепа. Разходите са изцяло за сметка на ИТП и не се изисква национално съфинансиране.

Държава членка, която желае да получи подкрепа по Инструмента, следва да подаде списък с приоритизирани искания до Генерална дирекция „Реформи“ до 31 октомври на съответната година, освен ако не е посочено друго в рамките на допълнителните специални покани за искания. Цялостният процес за участие е регламентиран с Решение № 667 на МС от 14 септември 2021 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи в рамките на Европейския семестър След като исканията за подкрепа бъдат одобрени от Генерална дирекция „Реформи“, Дирекцията съвместно със съответната институция избират изпълнител на дейностите.

На национално ниво дирекция „Икономическа и финансова политика" в Министерството на финансите е определена за Координационно звено по прилагането на Програмата за подкрепа на структурни реформи и съответно на ИТП, което да осигурява взаимодействието между Генерална дирекция „Реформи“ и националните институции. 

От 2017 г. насам в България са завършени успешно или продължават да се изпълняват редица проекти в различни области, които допринасят за преодоляването на различни структурни предизвикателства.

 

Нормативни документи и времеви график: 

Задължителни документи за кандидатстване:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация