Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Туининг проект Реф. № MK 18 IPA FI 01 19

Министерството на финансите на Република България (МФ) има водеща роля в оказването на подкрепа за прилагане на новия Устройствен закон за бюджета (УЗБ) на Република Северна Македония. Дейностите се осъществяват по компонент 1 на Туининг проект с референтен номер MK 18 IPA FI 01 19Укрепване на бюджетните функции за планиране, изпълнение и вътрешен контрол“ на Република Северна Македония.

Основните направления на участие на МФ са при изготвяне на оценка на съответствието на УЗБ с европейската рамка за фискално управление и добрите международни практики, както и оценки на различни законови и подзаконови актове, свързани с разпоредбите на новия закон. Целта е да се подобри управлението на публичните финанси.

Проектът предвижда подкрепа при разработването на подзаконови актове, процедури и методологични инструменти в различни области, като програмно бюджетиране, касови операции, управление на публичния дълг и по макроикономически въпроси, в съответствие с предвижданията на УЗБ.

Специално внимание се отделя и на дейности, свързани с повишаване на капацитета на експертите от различни бюджетни разпоредители на Република Северна Македония относно практическото прилагане на разпоредбите на новия УЗБ и свързаните с това функции и процеси.

Туининг проектът се изпълнява от международен консорциум, с участието и на институции от Кралство Нидерландия, Република Хърватска, Република Латвия. Четирите основни компонента на проекта обхващат областите по планиране и изпълнение на бюджета, система за публичен вътрешен финансов контрол, обществени поръчки и защита на финансовите интереси на ЕС.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация