Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект "Преустройство и реконструкция на хотелски комплекс „Волга” за нуждите на НАП Благоевград