Изпълнение на строително монтажни работи на обект “Преустройство на част от административна сграда на ЦУ на НАП в Информационен център”