Изпълнение на допълнителни строително – монтажни работи на Национален учебен център при Агенция „Митници”