Извършване на СМР на клуб-ресторант „Финансист” и две работни стаи в сградата на МФ, ул. „Г. С. Раковски” 102