Доставката на гориво за автомобили в парка на Министерство на финансите