Изпълнение на строително монтажни работи в административни сгради на НАП в град Сливен и град Хасково