Строително-монтажни работи на обект:"Реконструкция на Митница Благоевград" – оставaщи довършителни и ремонтни работи