Строително монтажни работи в административни сгради на НАП в гр. Габрово, ул. ”Радецки” № 11 и гр. Добрич