Изпълнение на инженеринг на обект: „Основен ремонт на Учебен център на Агенция за държавна финансова инспекция, к.к.”Албена”