Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

 Разпределение на средствата по общини и залагане на лимити чрез СЕБРА

В изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г., доп., бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 г., изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2022 г., бр. 85 от 25.10.2022 г., в сила от 20.10.2022 г., доп., бр. 9 от 27.01.2023 г., в сила от 1.02.2023 г. и в съответствие с определените размери, условия и ред, съгласно чл. 3 и 9 от Постановление № 7 на Министерския съвет от 2023 година за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на образованието и науката и ръководителите на бюджетните организации, чиито служители ползват право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения, когато това е предвидено в закон, са изготвили и представили в Министерство на финансите индикативно годишно разпределение и  разпределение по тримесечия на средствата за субсидии и компенсации за превози по автомобилния транспорт.

След приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Постановление за неговото изпълнение, при необходимост, изготвените разпределения ще бъдат актуализирани.

Министърът на транспорта и съобщенията е разпределил по общини и допълнително осигурените средства за компенсиране на обществени пътнически превози по
Постановление № 10 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

В съответствие с изготвените разпределения на общините  се залагат лимити в Системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/, съгласно публикуваните по-долу разпределения.

Списъци за разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация