Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Разпределение на средствата по общини и залагане на лимити чрез СЕБРА

„В изпълнение на Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на образованието и науката и ръководителите на ведомствата, чиито служители ползват право на безплатно пътуване в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извършват разпределения на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на определени категории пътници. На база на изготвените разпределения, министърът на финансите предоставя тримесечно средствата от централния бюджет на общините чрез системата за електронни бюджетни разплащания. Информация за предоставените средства е достъпна в електронен формат на страницата по-долу.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и Съобщение на Комисията относно тълкувателни насоки по отношение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (2014/C 92/01), с цел създаване на възможност за контрол и оценка на работата, качеството и финансирането на обществения автомобилен транспорт, компетентните органи публикуват информация относно задълженията за извършване на обществени услуги, за които отговарят, подбраните оператори на обществени услуги, както и компенсационните плащания и естеството и обема на всички изключителни права, предоставени на тези оператори.“

Списъци за разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт:

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация