Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Финанси на общините

Дейността на дирекция „Финанси на общините” на Министерството на финансите е свързана с дейностите по съставяне, изпълнение и приключване на консолидираната фискална програма в частта на общините. Дирекцията участва в разпределението на финансови ресурси между централното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на гражданите. Усъвършенства стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности, механизмите за разпределение на субсидиите и трансферите от централния бюджет. Поддържа, усъвършенства, наблюдава и анализира информацията от Централния регистър за общинския дълг. Участва в поддържането, обработването и анализа на информацията за капиталовите разходи на общините. Извършва наблюдение и анализ на информацията, предоставена от общините в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси. Изпълнява ангажиментите на Министерството на финансите, произтичащи от глава осма „а” „Общини с финансови затруднения” от Закона за публичните финанси. Осъществява наблюдение и анализ на текущото изпълнение на общинските бюджети и на финансовото състояние на общините. Подпомага осъществяването на дейностите по предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, и субсидии за превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. Поддържа и усъвършенства Информационната система на общините за обработка на информация за средносрочните бюджетни прогнози, бюджетите на общините, отчетите за касово изпълнение, разчетите за капиталовите разходи и счетоводните отчети на общините. Взима участие в разработването на законопроекти и проекти на други нормативни актове в областта на финансирането на общините. Участва в подготовката на материали и становища, свързани с работата на Съвета по децентрализация на държавното управление.

На страницата ще намерите информация, която би била полезна за всички разпоредители с бюджет, независими институции, неправителствени организации, граждани, студенти и др., които са с интерес в сферата на публичните финанси в частта на финансирането на общините.

Тук се намират всички актуални указания, инструкции и насоки в областта на финансирането на общините, информация относно предоставените субсидии, трансфери и др.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация