Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Въпрос: Какво е счетоводното отчитане на ваучерите за гориво при лицензираните складодържатели?

Отговор:

           1. Когато лицензиран складодържател извършва продажба на газьол на земеделски производител или на бензиностанция и заплащането по тази продажба се извършва частично с ваучери, той следва да издаде фактура, както издава фактури за всяка друга продажба.

Пример:

           Земеделски производител е закупил от лицензиран складодържател 2000 литра газьол, като е платил с 2 бр. ваучери с номинална стойност 2 200 лв. всеки, а сумата за доплащане е платил в брой. Бензиностанция е закупила 10 000 л газьол, като също е заплатила частично с 2 бр. ваучери  с номинална стойност по 2 200 лв. всеки, а разликата е платена по банков път.

           За отразяване на фактурите за продажба в счетоводството на лицензирания складодържател се съставят следните счетоводни статии:

Дебит сметка „Клиенти"

Подсметка „Газьол"     2000 л                                                        5 184 лв.

Кредит сметка „Начислен ДДС за продажби"                                       864 лв.

           Кредит сметка „Приходи от продажби"                                 4 320 лв.

Дебит сметка „Клиенти"

Подсметка „Газьол"     10000 л                                                     25 920 лв.

Кредит сметка „Начислен ДДС за продажби"                                    4 320 лв.

           Кредит сметка „Приходи от продажби"                               21 600  лв.   

Плащането по фактурите ще се осчетоводи по следния начин:

Дебит сметка „Други парични средства"                                      4 400 лв.

Дебит сметка „Каса"                                                                     784 лв.    

           Кредит сметка „Клиенти"                                                5 184 лв.

Дебит сметка „Други парични средства"                                       4 400 лв.

Дебит сметка „Банка"                                                                21 520  лв.   

           Кредит сметка „Клиенти"                                                25 920 лв.     

           2. Събраните от земеделските производители и бензиностанции ваучери лицензираните складодържатели могат да използват като платежно средство за разчитане с бюджета за дължим акциз по подадена от лицето декларация в края на отчетния период. Разчитането с бюджета се извършва, като от сумата на акциза за внасяне по  акцизната декларация се приспадне стойността на получените от земеделските производители и бензиностанции ваучери за гориво, предадени на Агенция Митници. Начисленият в счетоводството дължим акциз, осчетоводен по дебита на сметка „Акциз за внасяне", при разчитане с бюджета се кредитира с цялата стойност, като съответно се дебитират сметки „Други парични средства" със стойността на ваучерите и „Парични средства в банка" с реално платената сума от банковата сметка.

            Пример:

           Лицензиран складодържател е декларирал акциз за внасяне по акцизна декларация в размер на 15 000 лв. Задължението е отразено в счетоводството по кредита на сметка „Акциз за внасяне". Лицето притежава приемателно-предавателен протокол от компетентното митническо учреждение за предадени ваучери на стойност 8 800 лв.

При внасяне на дължимият акциз по сметката на републиканския бюджет се съставя следната счетоводна статия:

Дебит „Акциз за внасяне"                                  15 000 лв.

           Кредит „Други парични средства"             8 800 лв.

           Кредит „Банка"                                       6 200 лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация