Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Въпрос: В случаите, когато бензиностанция закупува газьол от различни доставчици – данъчни складове, има ли изискване ваучерите за гориво, получени от земеделските производители, да се предоставят на конкретния доставчик, от който първоначално е закупено

Отговор: В законодателството не съществува такова изискване. Ваучерът за гориво е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за закупуване на газьол. В съответствие с разпоредбата на чл. 47м, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП),  лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 (които не са данъчно задължени лица по ЗАДС, т.е. дружества-дистрибутори, бензиностанции) от ЗПЗП, приемащи ваучери за гориво като платежно средство, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от други лица по чл. 47и, ал. 1, т. 1 (които не са данъчно задължени лица, т.е. дружества-дистрибутори, бензиностанции) или по т. 2 от ЗПЗП (данъчно
задължени лица по ЗАДС, т.е. от лицензирани складодържатели, регистрирани получатели или временно регистрирани получатели). Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация