Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Въпрос: Какво е счетоводното отчитане на ваучерите за гориво при бензиностанциите?

Отговор:

 При продажба на газьол на земеделски производител се издава фактура, както при всяка друга продажба. Фактурата се отразява в счетоводството като вземане от клиенти с цялата сума, която представлява стойност на газьола и ДДС.

           Полученото плащане по фактурата за гориво се отчита по стандартния начин за отчитане на получени суми от клиенти с единствената разлика, че сметка „Клиенти" се закрива частично с парични средства и частично със стойността на ваучера, който се отразява по счетоводна сметка „Други парични средства".

           С ваучерите, които бензиностанцията е получила като плащане от земеделските производители, може да се заплаща закупеният газьол от други търговци на горива, например, лицензирани складодържатели. В този случай, получената фактура за покупка също се осчетоводява по стандартния начин с тази разлика, че сметка „Доставчици" се закрива частично с пари и частично с ваучери.

Пример:

           1. Бензиностанция издава фактури за продажба на газьол на земеделски производители, които заплащат с ваучери. Счетоводните статии са както следва:

Дебит сметка „Клиенти"

Подсметка „Газьол"     2000 л                                                        5 184 лв.

Кредит сметка „Начислен ДДС за продажби"                                       864 лв.

           Кредит сметка „Приходи от продажби"                                4 320 лв.

           2. Фактурата е платена с 2 бр. ваучери на обща стойност 4 400 лв. и 784 лв. в брой.

За плащането по фактурата се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка „Други парични средства"                                           4 400 лв.

Кредит сметка „Каса"                                                                        784 лв.    

           Кредит сметка „Клиенти"                                                     5 184 лв.

           3. Бензиностанцията закупува газьол от лицензиран складодържател и плаща частично закупеното гориво със събраните от производителите ваучери. При покупката получава фактура. Счетоводните статии са:

Дебит сметка „Стоки"

Подсметка „Газьол"     10000 л                                                       21 600 лв.

Дебит сметка „Начислен ДДС за покупки"                                         4 320 лв.

           Кредит сметка „Доставчици"                                              25 920 лв.    

Отразяване на плащането на фактурата:

Дебит сметка „Доставчици"                                                          25 920 лв.

           Кредит сметка „Други парични средства"                             4 400 лв.

           Кредит сметка „Банка"                                                     21 520  лв.    

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация