Банка за развитие на Съвета на Европа

Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) е най-старата международна финансова институция в Европа. Създадена е въз основава на Частично споразумение между страните-членки на Съвета на Европа (СЕ), подписано на 16 април 1956 г. и съгласно Учредителния договор е под общото ръководство на Съвета. БРСЕ е основана като Банка с изключителна социална насоченост, чиято главната цел е решаването на социалните въпроси на населението, създаването и запазването на работни места, подобряването на условията на живот в селските и слабо развитите региони.

БРСЕ оперира в рамките на СЕ и подкрепя приоритетите му за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на човешките права. Банката основава дейността си на собствения си капитал и резерви и не получава помощ или субсидия от своите държави-членки. В последните години дейността на БРСЕ е фокусирана в три основни сектора - укрепване на социална интеграция, управление на околната среда и подкрепа на обществената инфраструктура със социална насоченост.

Република България е страна-членка на БРСЕ от 28 май 1994 г., като към настоящия момент в Банката членуват 40 от 47-те държави-членки на СЕ. Размерът на записания капитал на Република България е 1,135% от капитала на Банката или 62 459 хил. евро.

Управляващите органи на БРСЕ са - Управляващ съвет (УС), Административен съвет (АС) и Одитен съвет (ОС). УС е върховен орган на финансовата институция и се състои от председател, заместник-председател и по един представител от всяка страна-членка на БРСЕ. Представителят на България в УС е постоянният представител в СЕ в Страсбург, номиниран от МВнР. Административният съвет се състои от председател и по един представител от всяка страна-членка на БРСЕ. Представителят на България в АС се излъчва от МФ.

БРСЕ предоставя заеми (но не и субсидии) на своите 40 държави-членки за финансиране на проекти, съответстващи на определен брой секторни, географски, социални и финансови критерии, определени в Учредителния договор на банката и в Правилата за кредитна дейност на Банката, които са неразделна част от Учредителния договор. Като общо правило финансирането от БРСЕ не може да надвишава 50% от общата стойност на проекта. Валутата, в която обичайно Банката отпуска кредити е евро, но това не изключва възможност за предоставяне на заеми и в друга валута, в зависимост от кредитополучателя и възможностите за рефинасиране на капиталовите пазари. Заемите се усвояват на траншове, като броят им се фиксира за всеки отделен проект. Първият транш не може да надвишава 50% от общия размер на кредита. Условията се определят за всеки отделен транш.

БРСЕ разполага със специална доверителна сметка (Selective Trust Account), като основната й цел е да бъде осигурено субсидиране на лихвения процент за заеми и дарения в допустими страни. Страните, за които се допуска субсидиране на лихвения процент, са посочени в референтен списък според очаквания брутен национален доход, изразен в щ.д. на глава от населението, публикуван ежегодно по данни предоставени от Световна банка. Субсидията на лихвения процент се отнася за заеми в евро и се калкулира в скала от 50 до 300 базисни точки, теоретично изчислена на базата на 10-годишен кредит с 5 годишен гратисен период. По този критерий България попада в скалата на субсидия на лихвения процент в размер до 50 базисни точки. Абсолютната стойност на субсидията не може да надвишава повече от 2 млн. евро за всеки отделен проект.

БРСЕ започва своята дейност в България през 1996 г., като за 16-те години операции в страната, Банката е отпуснала заеми в размер на около 232 млн.евро. Предоставеният финансов ресурс е предназначен за финансиране на проекти, свързани със създаването и запазването на работни места в МСП, опазването на околната среда, здравеопазването и обществената инфраструктура със социална насоченост.

Желаещите да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на БРСЕ и условията за финансиране на интернет-страницата на Банката на адрес http://www.coebank.org/.

Седалището на БРСЕ е в Париж на адрес:

Council of Europe Development Bank

55, avenue Kleber

75116 Paris, FRANCE

Telephone: +33 (0) 1 47 55 55 00

Fax: +33 (0) 1 47 55 03 38

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация