отдел "Европейски финансови институции"

 • Участва в подготовката, провеждането на преговори, подписването и последващата ратификация на заемни споразумения по държавни инвестиционни заеми и на гаранционни споразумения между Република България и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Банка за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) и други;
 • Участва в подготовката, провеждането на преговори, подписване и последваща ратификация на държавни инвестиционни заеми и на гаранционни споразумения между Република България и правителствени финансово-кредитни институции в рамките на двустранното финансово сътрудничество;
 • Осъществява координация и текущ контрол по изпълнението на заемните споразумения с многостранни и двустранни финансови институции;
 • Администрира изпълнението на задълженията на Република България по Кредитно споразумение за структурен програмен заем в размер до 700 млн. евро, за съфинансиране по Структурните инструменти на ЕС за периода 2007-2013 г., между Република България и ЕИБ;
 • Администрира изпълнението на задълженията на Република България по Финансов договор в размер до 500 млн.евро между Република България и ЕИБ (България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014-2020 г.) (СПЗ) за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на ЕС, за периода 2014-2020 г.;
 • Координира сътрудничеството с европейските финансови институции и участието на финансовите посредници и частния сектор в областта на инструментите за финансов инженеринг на ЕС и осъществява дейности във връзка с дизайна, въвеждането и прилагането на инструментите за финансов инженеринг на ЕС;
 • Съгласува и изготвя становища по отделни проекти, включени в Годишния списък на правителството за заеми с държавна гаранция, предоставяни на Република България на многостранна и двустранна основа;
 • Изготвя позиции по въпроси, отнасящи се до дейността на ЕИБ, ЕБВР, БРСЕ и ЧБТР и други, свързани с участието на представители на Република Българя в управителните органи на същите;
 • Извършва дейности по изпълнение на процедури, свързани с плащане на дължимите дялови вноски на Република България в капитала, резервите и провизиите на ЕИБ, ЕБВР, ЧБТР и БРСЕ;
 • Подготвя участието на Република България в работните органи на ЕС по финансово-кредитното сътрудничество с европейските финансови институции и във връзка с участието им в инициативи на ЕС;
 • Подготвя участието на Република България в работата на комитети, работни групи и други, свързани с механизмите за предоставяне на заеми от ЕИБ на страните извън ЕС - Механизъм за Евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP), Механизъм за инвестиции по Споразумението от Котону (Investment Facility), други;
 • Участва в подготовката на позиции и в преговорите по споразуменията за уреждане на двустранни имуществени и финансови претенции и изразява становища по действащи споразумения за уреждане на имуществени и финансови въпроси.
   

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация