Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Европейска банка за възстановяване и развитие

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирана икономика на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 68 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР възлиза на 30 млрд. евро. Република България участва в капитала на ЕБВР с 237,11 млн. евро, равняващи се на 23 711 акции, всяка с номинал 10 000 евро и има 0,79% от правата на глас.

ЕБВР се управлява от Съвет на управителите, в който всеки член на банката е представен от един управител и един заместник, които са министърът на финансите и/или управителят на централната банка и от Съвет на директорите.

Чрез своята дейност ЕБВР подпомага прехода към пазарни икономики в почти 40 държави от Централна Европа до Централна Азия, Западните Балкани, Югоизточното Средиземноморие, плюс Западния бряг и ивицата Газа, явявайки се най-големият едностранен инвеститор. Реагирайки своевременно на историческите и икономически събития, през годините ЕБВР разшири географския обхват на дейността си с нови държави – Монголия (2006 г.), Турция (2009г. ), Йордания, Тунис, Мароко, Египет и Косово (2012 г.), Кипър (2014 г.), Гърция (2015 г.) и Ливан (2017 г.).

Чрез инвестиционната си политика ЕБВР подпомага и съдейства за осъществяване на структурни и секторни реформи в страните на дейност, развитието на конкуренцията, стимулирането на приватизацията и частната инициатива и развитието на инфраструктурата, необходима за подкрепата на частния сектор. Наблягайки върху инвестициите в частния сектор, ЕБВР финансира проекти, ангажирани с диалог по политиките и предоставящи технически съвети, които насърчават иновациите и спомагат за изграждане на модерни, конкурентоспособни, добре управлявани, екологични, устойчиви и интегрирани икономики. ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти, съобразени с конкретните проекти. Основните инструменти са заеми, дялови инвестиции и гаранции.

ЕБВР инвестира основно в частни предприятия, обикновено съвместно с други търговски партньори. Финансирането от ЕБВР за проекти в частния сектор обикновено варира от 5 млн. до 250 млн. евро под формата на заеми или дялово участие. Средната инвестиция на ЕБВР е в размер на около 25 млн. евро. По-малките проекти могат да бъдат финансирани чрез финансови посредници или чрез специални програми за по-малки преки инвестиции в по-слабо развитите страни.

В обществения сектор ЕБВР отпуска финансиране за значими инфраструктурни проекти. Банката също така работи с предприятия от обществения сектор с цел подкрепа на приватизацията, преструктуриране на предприятията, които са държавна собственост и за подобряването на общинските услуги.

Отпусканите от банката заеми са със срок на изплащане между 1 и 15 години и с гратисен период, когато е необходимо. Обикновено банката финансира до 35% от общата стойност на проектите. Заемите се предоставят във всяка валута, широко търгувана на основните световни финансови пазари, или понякога в местна валута на заемополучателя с фиксирана или плаваща лихва при подчертано благоприятни условия. Най-високият кредитен рейтинг ААА на ЕБВР е препотвърден от водещите рейтингови агенции и през 2018 г., което й дава възможност чрез осигуряване на финанси при най-конкурентни условия на международните пазари да предоставя изгодни за нейните клиенти заеми.

През 2018 г. ЕБВР подкрепи процеса на преход и икономическо възстановяване чрез инвестиране на сумата от 9,5 млрд. евро в 395 проекта в различни сектори на икономиките на 37държави.

От началото на дейността си в България през 1993 г. до 31.12.2018 г. ЕБВР е предоставила инвестиции общо в размер на 3,886 млрд. евро за финансиране на 252 проекта в различни сектори на икономиката на страната - финансов, енергетика и енергийна ефективност, корпоративен (индустрия, търговия и селско стопанство) и инфраструктура. Инвестициите в частния сектор представляват 78% от актуалния портфейл на банката в България.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на ЕБВР и условията за финансиране на интернет-страницата на банката на адрес http://www.ebrd.com/

Седалището на ЕБВР е в Лондон на адрес:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Тел.: +44 20 7338 6000 или +44 20 7496 6000

Регионален офис на ЕБВР в България:

Европейска банка за възстановяване и развитие

Ул. „Московска“ 17

София 1000

Тел.: 02 9321 414

Факс: 02 9321 441

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация