Европейска банка за възстановяване и развитие

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирана икономика на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 63 държави  и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Към момента акционерният капитал на ЕБВР възлиза на 21 млрд. евро, а до 31.12.2012 г. се очаква да приключи записването от страна на акционерите на 9 млрд. евро платимите при поискване акции. Република България участва в капитала на ЕБВР със 165,98 млн. евро, представляващи 16 598 акции, всяка от които с номинал 10.000 евро.

ЕБВР се управлява от Съвет на управителите, в който всеки член на банката е представен от един управител и един заместник, които са министърът на финансите и/или управителят на централната банка и от Съвет на директорите.

Чрез своята дейност ЕБВР подпомага изграждането на пазарни икономики в 29 държави от Централна Европа до Централна Азия,  явявайки се най-големият едностранен инвеститор. Банката е открила  34 регионални офиса в 27 от своите страни на дейност. Във връзка с историческите събития, които се осъществяват в държавите от Северна Африка и Близкия Изток,  ЕБВР реши да насърчи и спомогне прехода към демократични промени на страните от този регион като разшири географския обхват на мандата си с Южното и Източното Средиземноморие. Измененията на Устава ще влязат в сила след ратификация от всички страни-акционери на ЕБВР. Република България е ратифицирала със закон измененията на Споразумението за създаване на ЕБВР, през декември 2011 г.

Чрез своята дейност и инвестиционна политика ЕБВР подпомага и съдейства за осъществяване на структурни и секторни реформи в страните на дейност, развитието на конкуренцията, стимулирането на  приватизацията и частната инициатива и развитието на инфраструктурата, необходима за подкрепата на частния сектор. ЕБВР инвестира основно в частни предприятия, обикновено съвместно с други търговски партньори. 87% от проектите на ЕБВР са в частния сектор. В обществения сектор ЕБВР отпуска финансиране за значими инфраструктурни проекти. Банката също така работи с предприятия от обществения сектор с цел подкрепа на приватизацията,  преструктуриране на предприятията, които са държавна собственост и за подобряването на общинските услуги.

ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти, съобразени с конкретните проекти. Основните инструменти са заеми, инвестиции и гаранции.

Заемите се предоставят във всяка валута широко търгувана на основните световни финансови пазари или понякога в местна валута на заемополучателя с фиксирана или плаваща лихва при подчертано благоприятни условия. Високият кредитен рейтинг на Банката (ААА от Standard&Poor's, Aaa от Moody's и ААА от Fitch) й дава възможност, чрез осигуряване на финанси при най-конкурентни условия на международните пазари, да предоставя заеми, които най-добре да отговарят на изискванията на нейните клиенти. ЕБВР отпуска заеми на минимална стойност 5 млн. евро със срок за изплащане между 1 и 15 години, с гратисен период, когато е необходимо. Обикновено Банката финансира до 35% от общата стойност на проектите.

От началото на дейността си в България през 1993 г. до 31 декември 2011 г. ЕБВР е инвестирала 2,5 млрд. евро в различни сектори на икономиката на страната (корпоративен, финансов, инфраструктура, енергетика и енергийна ефективност), като същевременно е мобилизирала над 5,5 млрд. евро от други източници на финансиране.

В Стратегията за България на ЕБВР за периода 2012-2015 г. Банката е заложила като ключови приоритети на дейността си в страната финансирането на следните сектори: преструктуриране на енергийния сектор и повишаване на енергийната ефективност, корпоративен сектор за увеличаване на експортния потенциал и конкурентноспособността на българските производители, инфраструктура, особено общинска инфраструктура, финансов сектор чрез отпускане на кредитни линии за енергийна ефективност, МСП и лизингови услуги.

Фирмите, желаещи да кандидатстват за финансиране, могат да се запознаят с дейността на ЕБВР и условията за финансиране на интернет-страницата на Банката на адрес http://www.ebrd.com/.

 

Седалището на ЕБВР е в Лондон на адрес:
European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Тел.: +44 20 7338 6000 или +44 20 7496 6000

 

Регионален офис на ЕБВР в България:
Европейска банка за възстановяване и развитие

Ул. Московска 17
София 1000
Тел.: 9321 414
Факс: 9321 441

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация