отдел "Международно развитие и сътрудничество"

  • Изготвя консолидирани становища по двустранното сътрудничество в областите от компетентност на МФ и структурите към него и участва в сесиите на двустранните междуправителствени смесени комисии за икономическо сътрудничество;
  • Съгласува международни многостранни и двустранни спогодби, конвенции, договори и други споразумения за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество;
  • Съгласува финансовите схеми и инструменти за предоставяне от Република България на официална помощ за развитие;
  • Планира средствата за вноската на Република България в Европейския фонд за развитие в Централния бюджет;
  • Подпомага осъществяването на контакти и кореспонденция с Центъра за високи постижения в областта на финансите (CEF), гр. Любляна, Република Словения, изготвя консолидирани становища, както и материали, необходими за участието на министъра на финансите в заседания на Управителния съвет на CEF и др.;
  • Осъществява дейностите по междуправителствените кредитни спогодби, по които българската страна е кредитор, в частта на реализиране на потвърдените вземания. Подготвя, договаря и реализира схеми и специфични механизми за приключване на остатъчни салда по клирингови, бартерни и други финансови и платежни споразумения;
  • Анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по споразумения за реализиране на вземания от чужбина.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация