отдел "Световна банка, МВФ и Г-24"

 • Осъществява редовни консултации, координация и сътрудничество с МВФ и с организациите от Групата на СБ в рамките на установените формати на взаимоотношения на страната с тях;
 • Участва в процеса на съгласуване на рамката на сътрудничеството между СБ и Република България;
 • Участва в подготовката, провеждането на преговори, подписването и последващата ратификация на заемни/гаранционни споразумения между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР);
 • Осъществява координация и наблюдение на изпълнението на портфейла от инвестиционни заеми и безвъзмездни помощи на МБВР в Република България;
 • Осъществява цялостната координация при изпълнението на ангажиментите по структурни заеми от МБВР;
 • Координира техническата, аналитична и консултантска помощ по линия на МБВР и МВФ;
 • Оказва методологична помощ на ведомствата-изпълнители на заемния портфейл на СБ;
 • Координира и осъществява необходимите действия по уреждането на дяловите участия на Република България в организациите от Групата на СБ и в МВФ;
 • Подпомага управителя за Република България в организациите от Групата на СБ и заместник-управителя за страната в МВФ при изпълнението на функциите им съгласно учредителните договори и във връзка с участието на страната в работата на тези организации;
 • Представя МФ в Подкомитета по въпросите на МВФ към Икономическия и финансов комитет;
 • Дава становища във връзка с дейности и инициативи по линия на Г-20 и Г-24;
 • Представя Република България в органите на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и Международната инвестиционна банка (МИБ) и изготвя позиции по модернизиране на организационната структура, актуализиране на учредителните документи и по оперативната дейност на двете международни финансови институции;
 • Подпомага министъра на финансите при изготвяне на становища и указания във връзка с прилагането на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация