Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отдел „Преки данъци”

Отдел „Преки данъци” изпълнява следните основни функции:

 • Разработва проекти на данъчни нормативни актове в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;
 • Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по практическото прилагане на данъчното законодателство в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;
 • Изготвя становища по проекти на указания по прилагането на данъчното законодателство, изготвени от Националната агенция за приходите в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;
 • Изготвя становища по проекти на нормативни актове изготвени от други дирекции на МФ, министерства и ведомства, по въпроси в областта на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;
 • Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица;
 • Участва в изготвянето на проекти на рамкови позиции на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;
 • Участва в изготвянето на становища и проекти на позиции за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;
 • Изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;
 • Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси в областта на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица и координира дейността на работна група 10 „Данъчна политика“ по отношение на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица
 • Участва в заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица
 • Участва в заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;
 • Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси в областта на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица и координира дейността на работна група 10 „Данъчна политика“ по отношение на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица;
 • Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица;
 • Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и предложения за промени в данъчното законодателство по отношение на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица за отстраняване на несъответствия;
 • Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и предложения за промени в данъчното законодателство по отношение на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица за отстраняване на несъответствия;
 • Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица;
 • Анализира, разработва и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с отклонението от данъчно облагане и укриване на корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица;
 • Организира и провежда веднъж годишно конкурс за издаване на разрешения за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна;
 • Изготвя заповеди за предоставяне/отказ за предоставяне на индивидуални квоти за ваучери за храна на оператори по подадени заявления;
 • Поддържа списък на лицата, получили разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, на броя на предоставените индивидуални квоти на операторите и на броя на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота;
 • Координира и участва в изработването на образци на декларации, заповеди, справки и други документи по отношение на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси;
 • Участва в съгласуването на проекти на международни договори по въпроси свързани с корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица.
 • Участва в заседанията на работните групи, комитети и форуми към ОИСР в областта на преките данъци.
 • Изготвя становища и позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към ОИСР в областта на преките данъци.
 • Участва в изготвянето на проекти на международни договори в областта на международното данъчно облагане на ниво ОИСР, в областта на преките данъци.
 • Участва в процеса на въвеждане в българското законодателство на съответни промени съгласно сключените международни договори в областта на международното данъчно облагане на ниво ОИСР, в областта на преките данъци.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация