Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отдел „Косвени данъци”

Отдел „Косвени данъци” изпълнява следните основни функции:

 1. Разработва проекти на данъчни нормативни актове в областта на данъка върху добавената стойност, акцизите и данъка върху застрахователните премии;
 2. Изготвя указания, становища и отговори по писмени запитвания по практическото прилагане на данъчното законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, акцизите и данъка върху застрахователните премии;
 3. Изготвя становища по проекти на указания по прилагането на данъчното законодателство, изготвени от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;
 4. Изготвя становища по проекти на нормативни актове изготвени от други дирекции на МФ, министерства и ведомства, по въпроси в областта на данък върху добавената стойност и акцизите;
 5. Участва в процеса на въвеждане на европейското законодателство в националното законодателство в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;
 6. Участва в изготвянето на проекти на рамкови позиции на Република България по проекти на европейски нормативни актове в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;
 7. Участва в изготвянето на становища и проекти на позиции за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;
 8. Изготвя становища и проекти на позиции по работните документи за заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;
 9. Участва в заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите;
 10. Изготвя материали и участва в заседанията на Съвета по европейски въпроси в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите и координира дейността на работна група 10 „Данъчна политика“ по отношение на данъка върху добавената стойност и акцизите;
 11. Извършва нотификация на национални нормативни актове, въвеждащи изискванията на Европейския съюз в електронната система на Европейската комисия за нотификация на национални изпълнителни мерки относно данъка върху добавената стойност и акцизите;
 12. Изготвя проекти на позиции и предоставя информация и документи във връзка с информационната и досъдебната фаза по открити от Европейската комисия процедури по неизпълнение на правото на Европейския съюз, както и предложения за промени в данъчното законодателство по отношение на данък върху добавената стойност и акцизите за отстраняване на несъответствия;
 13. Участва в процеса на изготвяне на позиции на Република България по заведени пред Съда на Европейския съюз дела и по преюдициални запитвания до съда в областта на данък върху добавената стойност и акцизите;
 14. Анализира, разработва и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и укриването на данък върху добавената стойност и акцизи;
 15. Координира и участва в изработването на заповеди по акцизите.
 16. Участва в съгласуването на проекти на международни договори по въпроси свързани с данъка върху добавената стойност и акцизите;
 17. Координира изработването и участва в съгласуването на проекти на нормативни актове и други актове, свързани с дейността на приходните агенции.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация