Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отдел „Анализ на данъчната политика”

Отдел „Анализ на данъчната политика” изпълнява следните основни функции:

1. Прогнозира данъчните приходи в държавния бюджет:
1.1 изготвя и усъвършенства компютърни модели, свързани с прогнозиране на постъпленията в държавния бюджет по приходоизточници;
1.2 прогнозира изпълнението на приходите – екстраполация при запазване на външната среда и при прогнозни данни за изменения на външната среда. Обосноваване на прогнозата – вътрешни и външни причини;
2. Обобщава и анализира информационните потоци свързани с изпълнението на приходите в бюджета:
2.1 набира, систематизира и обобщава информация за текущото изпълнение на държавния бюджет и изготвянето на отчет, като цяло и по конкретен приходоизточник с ежемесечна периодичност;
2.2 изготвя анализ на текущото изпълнение на държавния бюджет;
2.3 разработва анализи, оценки и прогнози за ръководството на Министерство на финансите, както и във връзка с работата на мисиите на Международния валутен фонд, Световната банка и други международни финансови институции; 
2.4 прогнозира очакваното изпълнение на държавния бюджет към края на плановия период.
3. Участва в разработването на приходната част на средносрочната бюджетна прогноза и в прилагането на системата на собствените ресурси на Европейския съюз при определяне на вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз;
4. Участва в изготвянето на годишния отчет и доклад за изпълнението на държавния бюджет в приходната част, както и в разработването на стратегически документи свързани с държавния бюджет от компетентност на дирекцията;
5. Анализира, разработва и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и за повишаване на приходите в бюджета;
6. Изготвя оценки на въздействието по проекти на нормативни актове в областта на данъците и счетоводството и по действащото данъчно и счетоводно законодателство;
7. Изготвя отчети и прогнози за данъчните разходи;
8. Участва в актуализирането на базата данни на Европейската комисия „Данъците в Европа“ в частта за Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация