Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Профил на купувача

0191
Номер в РОП00210-2019-0004
Заглавие„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, Обособена позиция № 4 „Доставка на мултимедийни проектори“, Обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“, Обособена позиция № 6 „Доставка на таблети“
Допълнителна информация

Във връзка със съобщение на Европейската комисия за предстоящо преустановяване през месец април 2019 г. на онлайн услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя български вариант на услугата за попълване на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки. Услугата е достъпна на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация. Задължението за използването на ЕЕДОП остава в сила и може да бъде изпълнявано по един от трите начина, посочени в Указанията на стр. 10-11, като се има предвид горната информация. За определен период от време ще бъдат активни паралелно и двата горепосочени интерент адреса, на които ще бъде достъпна онлайн услугата.

СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката05.03.2019 г.
Документация
Договор
СПОР-24/20.11.2019 г., СПОР-27/21.11.2019 г., СПОР-25/20.11.2019 г., СПОР-28/21.11.2019 г., СПОР-26/20.11.2019 г. и СПОР-2/10.03.2020 г. /30.11.-0001 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация