Профил на купувача

0191
Номер в РОП00210-2019-0004
Заглавие„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, Обособена позиция № 4 „Доставка на мултимедийни проектори“, Обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“, Обособена позиция № 6 „Доставка на таблети“
Допълнителна информация

Във връзка със съобщение на Европейската комисия за предстоящо преустановяване през месец април 2019 г. на онлайн услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя български вариант на услугата за попълване на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки. Услугата е достъпна на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация. Задължението за използването на ЕЕДОП остава в сила и може да бъде изпълнявано по един от трите начина, посочени в Указанията на стр. 10-11, като се има предвид горната информация. За определен период от време ще бъдат активни паралелно и двата горепосочени интерент адреса, на които ще бъде достъпна онлайн услугата.

СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката05.03.2019 г.
Документация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация