Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министерството на финансите възобнови продажбата на ДЦК на вътрешния пазар

15.04.2024 г.

На 15 април 2024 г. Министерството на финансите стартира емисионната си програма, като пусна в обращение нова емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.04.2027 година и годишен лихвен купон от 3%.

С днешния търг Министерството на финансите (МФ) възобнови емисионната си активност след повече от едногодишно отсъствие на вътрешния пазар на ДЦК. Търгът е в изпълнение на емисионна политика на МФ за 2024 г. и съгласно публикувания през март емисионен календар за ДЦК за април 2024 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,01%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 512,5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,56. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 46%, следвани от пенсионните фондове с 11%, застрахователните дружества – 8%, договорни и гаранционни фондове – 6% и други инвеститори – 29%.

Във връзка с проведения аукцион и поради високия обществен интерес Ви уведомяваме, че инвеститорите (юридически и физически лица) могат да закупуват ДЦК на първичен пазар на провежданите от Българската народна банка аукциони чрез избран от тях първичен дилър, като подават:

 - състезателни поръчки с предложена от тях цена (до 30 поръчки на първичен дилър) или

 - несъстезателни поръчки (неограничен брой), които се изпълняват по постигнатата средна продажна цена на аукциона.

Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка е най-малко 1000 лв. и е кратна на 1 лв., а на несъстезателната - най-малко 50 лв. и кратна на 1 лв.;

Списъкът на първичните дилъри на ДЦК е публикуван в категория „Държавен дълг“>“Пазар на ДЦК“>“Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа“.

Изградената пазарна инфраструктура позволява лесен достъп на физически и юридически лица до пазара на държавен дълг в страната.

Допълнителната информация относно възможностите за покупка на ДЦК на първичен и вторичен пазар е публикувана в категория „Държавен дълг“>“Пазар на ДЦК“>„ ДЦК – достъпна инвестиционна алтернатива“.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация