Открито управление

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Първостепенните разпоредители с бюджет, държавните висши училища и Българската академия на науките публикуват ежедневно на интернет страниците си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г.

Министерството на финансите публикува следните данни на своята интернет страница:

  • Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ;
  • Плащания в СЕБРА на ЦА и ВРБ към МФ;
  • Плащания в СЕБРА на Национален фонд;
  • Регистър „Общински дълг";
  • Консолидирана фискална програма и национални бюджети - информация на месечна база; 
  • Макроикономическа прогноза.

Профил на МФ в Портала за отворени данни - https://data.egov.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация