Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ФАР

European UnionПрограма ФАР (Phare) е предприсъединителен финансов инструмент на Европейския съюз (ЕС) за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и присъединяването им към ЕС (http://europa.eu ).

Общата цел на програма ФАР е да подпомогне страните кандидатки в подготовката им за присъединяване към ЕС.

Финансовите средства по ФАР се отпускат като безвъзмездна помощ. Всяка година средствата се договарят и одобряват във Финансово споразумение* , сключено между ЕС и България, регулиращо институционалната и административната рамка, в която се изпълняват проектите. Изпълнението на проектите започва следа подписването на Финансовото споразумение за съответната година.

След приемането на България в ЕС на 1.01.2007 г. страната е пълноправен член на ЕС и ще получава финансова помощ по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд. Програмирането по ФАР като предприсъединителен инструмент се преустановява от 2007 година. Изпълнението и управлението на неприключилите проекти (за 2005 и 2006 година) продължава до тяхното финализиране.

„Наследник” на програма ФАР в условия на членство в ЕС за България е Преходният финансов инструмент. Основната цел на Преходния финансов инструмент е да продължи да предоставя финансова подкрепя за изграждане и укрепване на административния и съдебен капацитет в области, в които не могат да се финансират дейности от Структурните фондове и земеделските фондове.


* До програмиране Phare 2004 (включително) се подписват Финансови меморандуми, които във връзка с предвиденото във Финансов Регламент № 1605 / 25.06.2002г. се преименуват на Финансови споразумения (от Phare 2005 насам)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация