Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Служител по сигурността на информацията

Мирослав Коларов

Контакти:

ул. "Г. С. Раковски" 102

1040 София, България

02/9859 2512

Embedded Image 

Служителят по сигурността на информацията ръководи Звеното "Защита на класифицираната информация" в Министерството на финансите и е на пряко подчинение на министъра. Служителят по сигурността на информацията подпомага министъра на финансите при организацията и контрола на дейностите по защита на класифицираната информация в министерството.

Функции на Служителя по сигурността на информацията:

Следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация и за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството.

Осъществява процедурата по проучването по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица.

Разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му.

Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предприетите мерки.

Ръководи периодичните оценки на рисковете за информационната сигурност и спазването на приетите политики и процедури.

Служителят по сигурността на информацията контактува на ръководно и експертно ниво с Държавна комисия по сигурността на информацията, Държавна агенция „Национална сигурност", Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната по въпроси свързани с прилагането на ЗЗКИ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация