Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Международна мрежа за финансово образование

Значението на финансовата грамотност е официално признато от страните-членки на ОИСР, като през 2002 г. стартира глобален проект за повишаване на финансовата грамотност в световен мащаб. През 2008 г. ОИСР създават своята Международна мрежа за финансово образование (ММФО[1]) с цел подпомагане работата по проекта. Дейността на мрежата е световно призната на форуми като Г20 и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC), като приемат редица инструменти и изследвания, изготвени от ММФО.

В изпълнение на една от мерките, залегнали в Плана за действие за присъединяването на Република България към ОИСР (2019-2020 г.), от м. април 2020 г. Министерството на финансите е пълноправен член на ММФО. Това предоставя достъп на България до различни международни формати, на които се идентифицират добри практики и се обменя опит и информация в областта на финансовата грамотност. Към настоящия момент в ММФО участват близо 280 публични институции (включително централни банки, министерства на финансите и министерства на образованието) от над 130 държави[2].

Министерството на финансите е национален координатор на политиките по финансова грамотност в страната. Във връзка с организирането и изпълнението им, към министерството е сформирана междуведомствена работна група, която отговоря за изпълнението на Националната стратегия за финансова грамотност на Република България и на Плана за действие (за периода 2021-2025 г.) към нея. Повече информация за финансовата грамотност (ФГ) и за политиките на България в тази област може да бъде намерена тук. Като пълноправен член на ММФО, министерството участва активно в работата на мрежата.

Работните органи на ММФО включват Консултативен съвет, Технически комитет, работни групи и Научен комитет.

В момента към ММФО има действащи три работни групи по ключовите области на политики, свързани с финансовото образование:

  • Работна група по изготвянето на стандарти, прилагането им и последващата им оценка (Standard setting, implementation, and evaluation)
  • Работна група по финансово образование и цифровизация (Financial education and the impact of digitalisation)
  • Работна група по финансова грамотност и устойчиви финанси (Financial literacy and sustainable finance)

ММФО също така продължава да разработва и разпространява резултатите от работата на предишни работни групи[3].

 

[1] https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-overview.pdf

[2] https://www.oecd.org/financial/education/INFE-member-lists.pdf

[3] Работата на предишните работни групи се е фокусирала върху ФГ на възрастните хора,  финансовото приобщаване, финансовото образование (ФО) на собствениците и управителите на МСП, ФО на работното място, основните компетенции по ФГ, националните стратегии за ФГ, ФО на учениците, младежите и жените, ФО за дългосрочно спестяване и инвестиции; измерването на ФГ.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация