Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Основни понятия, свързани с финансовата грамотност

Финансовата грамотност е свързана с финансовото образование, финансовото приобщаване, финансовото благосъстояние, финансовата устойчивост и защита на потребителите на финансови услуги.

Финансовото приобщаване (financial inclusion) е друго понятие, което има пряка връзка с финансовата грамотност. Обикновено съществува право-пропорционална зависимост между двете понятия. Колкото потребителите на финансови услуги притежават по-висока степен на финансово приобщаване, толкова те по правило са и по-финансово грамотни. Финансовото приобщаване се дефинира като процес на стимулиране на достъпни, навременни и адекватни възможности за използване на широк набор от регулирани финансови продукти и услуги, както и разширяването на употребата им от всички групи на обществото. По-широката употреба на финансови продукти и услуги следва да се осъществява чрез прилагането на съществуващи и иновативни подходи, включително финансово осъзнаване и образование.

Финансовото благосъстояние (financial well-being) също заема важно място при дефинирането на финансовата грамотност. Елементите на финансовото благосъстояние се определят чрез серия от въпроси и отговори, които се стремят да откроят по какъв начин респондентите възприемат своето финансово положение, как финансите се намесват в техния живот, колко сериозна е тяхната задлъжнялост и в крайна сметка могат ли възрастните да имат спокойни старини, без да се тревожат за финансите си. Примери за въпроси и изявления, с които се определя финансовото благосъстояние, са:

  • доколко съм доволен от настоящото си финансово състояние;
  • моето финансово състояние ограничава възможностите ми да правя нещата, които са важни за мен;
  • обикновено се тревожа за възможността за изплащане на ежедневните ми разходи;
  • моите финанси контролират моя живот;
  • загрижен съм, че парите няма да ми стигнат;
  • имам висока степен на задлъжнялост;
  • други.

Финансовото благосъстояние има тясна връзка и с финансовата устойчивост (financial resilience). Финансовата устойчивост на отделния потребител или инвеститор на дребно е от съществено значение за поддържането на стабилността на финансовия сектор и реалната икономика, а оттам и за осигуряването на икономическа и социална устойчивост на обществото. Финансовата устойчивост помага също така населението и домакинствата да поемат негативните ефекти от непредвидени кризи и шокове в обществото, икономиката и финансовия сектор. Тя допринася за по-лесното адаптиране на потребителите към промените и за преодоляване на краткосрочните и дългосрочни рискове и предизвикателства.

Финансовото образование и финансовата грамотност са елементи и от защитата на потребителите на финансови услуги (financial services consumer protection),  наред с регулирането на финансовите услуги и контролът, който се осъществява на финансовия сектор от страна на надзорните органи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация